Aktualności - Cyberbezpieczeństwo w czasach pracy zdalnej (Data dodania: 22.03.2021)

 

Bezpieczeństwo domowej sieci

 

Upewnij się, że dostęp do panelu konfiguracyjnego routera oraz dostęp do WiFi zabezpieczone są silnym hasłem.

Zweryfikuj, czy wersja oprogramowania Twojego urządzenia sieciowego jest aktualna, jeśli nie to dokonaj aktualizacji.

Zdefiniuj urządzenia, które mogą uzyskać dostęp do Twojej sieci, np. z wykorzystaniem filtracji adresów MAC.


 

Bezpieczeństwo stanowiska pracy


Upewnij się, że osoby postronne nie mają wglądu w treści wyświetlane na ekranie.

Nie zapominaj o konieczności blokowania konta systemowego przed każdorazowym odejściem od stanowiska pracy. 

Procedury bezpiecznego logowania


Upewnij się, że dostęp do Twojego komputera jest możliwy tylko i wyłącznie z wykorzystaniem hasła.

Pamiętaj o zakazie udostępniania haseł osobom trzecim. 

Bezpieczne przechowywanie danych


Upewnij się, że nośniki Twoich urządzeń mobilnych, w tym komputera, zostały zaszyfrowane.

Nie umieszczaj ważnych danych na publicznych serwerach.


 

Ochrona przed cyberatakami

Upewnij się, że Twoje urządzenia zostały wyposażone w aktualne: oprogramowanie antywirusowe, zaporę sieciową.

Sprawdź, czy wersja Twojego systemu operacyjnego jest wspierana przez producenta, np. Windows 7 takiego wsparcia już nie posiada.

Nie korzystaj z konta administratora do realizowania swoich codziennych obowiązków.

 


Copyright © 2023 by varnet.pl .Wszelkie prawa zastrzeżone.