Zestawy dokumentów wymagane do podpisania umowy:

umowa zawierana z właścicielem:
- dokument potwierdzający własność do lokalu (akt notarialny, odpis z ksiąg wieczystych)
- dowód osobisty właściciela
 
umowa zawierana z najemcą /studentem:
- umowa najmu mieszkania
- okazanie dowodu osobistego 

umowa zawierana z firmą
- dokument potwierdzający własność do lokalu (akt notarialny, odpis z ksiąg wieczystych)
- ksero dowodu osobistego

*jeśli w lokalu jest już świadczona usługa ze strony Varnet na właściciela, a osoba wynajmująca chce podpisać umowę na pakiet zawierający właśnie tę usługę, właściciel zobowiązany jest do przekazania tejże osobie dodatkowego dokumentu, w którym wyraża zgodę na przepisanie umowy na lokatora.


Copyright © 2023 by varnet.pl .Wszelkie prawa zastrzeżone.